hemsidan

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

hemsidan

Niclas
jag försöker göra denna sida, jag skulle vilja ha bilder av er arbetandes, gärna i arbetskläder.
andra bilder som ni kanske vill ha med också, kanske som anknyter till arbete ni gjort eller vill göra el som e bra för reklam, roliga bilder ni vill ha med,och saker jag glömt nu.
tipsa mej!! skicka till yahoo adressen så kan alla se och bli inspirerade!